เด็กไทยอันดับ 6 โลก การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก

เด็กไทยอันดับ 6 โลก การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก

ดร.พรชัย อินทร์ฉาย รักษาการผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า กรณีที่ผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 63 ประจำปี พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 6-16 กรกฎาคม ที่กรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์ 6 คน ผลปรากฏว่าผู้แทนไทยทำได้ 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง ดังนี้

เด็กไทยอันดับ 6 โลก การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก

เหรียญทอง

  • นายวสวัตติ์ ระวังวงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  • นายศรัณยู ทองจรัส โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  • นายก้องภพ ปิยะกมลานนท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

เด็กไทยอันดับ 6 โลก การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก

เหรียญเงิน

  • นายวรวัฒน์ รุ่งอร่ามศิลป์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  • นายสิรวิชญ์ พิพิธธนาบรรพ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม

เหรียญทองแดง

  • นายทยากร สุวานิช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ทั้งนี้ ทีมผู้แทนประเทศไทยทำคะแนนรวมได้ 193 คะแนน ได้ลำดับที่ 6 จากประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 104 ประเทศ ลำดับที่ 1 สาธารณรัฐประชาชนจีน ลำดับที่ 2 เกาหลีใต้ ลำดับที่ 3 สหรัฐอเมริกา มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 589 คน สำหรับเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งต่อไปในปี พ.ศ.2566 คือ ญี่ปุ่น

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ hotelbarderosa.com

UFA Slot

Releated